Royal Swinkels zet koers naar net zero: CO2-reductiedoelstellingen goedgekeurd

22 juni 2024

In 2022 kondigde Royal Swinkels haar ambitieuze doel aan om in 2050 net zero te opereren. Dit streven heeft nu een belangrijke mijlpaal bereikt: de CO2-reductiedoelstellingen van het Nederlandse familiebedrijf zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze validatie onderstreept de serieuze inzet van Royal Swinkels voor duurzaamheid.

Royal Swinkels, de eerste en enige volledig Nederlandse familieonderneming in de categorie ‘food & beverage processing’ die deze goedkeuring heeft verkregen, zet hiermee een standaard in de sector. De goedgekeurde doelstellingen zijn in lijn met de internationale SBTi-richtlijnen die gericht zijn op het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C, conform het Klimaatakkoord van Parijs.

Ambitieuze doelen voor 2030 en 2050

De geaccepteerde klimaatdoelen van Royal Swinkels, die vanaf 18 juli zichtbaar zijn op de SBTi-website, omvatten de volgende streefpunten:

2030:

- Verminderen van scope 1 en 2 emissies met 54%

- Verminderen van landbouw-gerelateerde scope 3 emissies (FLAG*) met 33%

- Verminderen van niet-landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met 28%

2050:

- Verminderen van scope 1 en 2 emissies met 90%

- Verminderen van landbouw-gerelateerde scope 3 emissies (FLAG*) met 72%

- Verminderen van niet-landbouw-gerelateerde scope 3 emissies met 90%

*FLAG: Forest, Land and Agriculture. Aangezien een groot deel van de CO2-uitstoot van Royal Swinkels afkomstig is uit agrarische grondstoffen, zijn er specifieke doelstellingen voor landbouw-gerelateerde emissies.

Duurzaamheid als familie-erfenis

Marthijn Junggeburth, Sustainability Manager bij Royal Swinkels, benadrukt de lange termijn visie van het familiebedrijf: “We zijn al jaren bezig met energie besparen en het verminderen van onze energie-uitstoot. We zijn trots op wat we al hebben bereikt, maar we willen doorpakken en uiteindelijk onze CO2-uitstoot naar 0 brengen. Het is mooi om te zien dat SBTi ons daarbij gaat helpen en onze ambitieuze doelstellingen heeft geaccepteerd.”

Royal Swinkels denkt in generaties in plaats van jaren. De onafhankelijke brouwer en mouter streeft ernaar om een nog duurzamer bedrijf door te geven aan toekomstige generaties. Deze visie werd erkend toen het bedrijf in 2023 werd uitgeroepen tot ‘Sustainable Brewery of the Year’.

Concrete stappen richting duurzaamheid

Sinds 2019 heeft Royal Swinkels haar scope 1 en 2 CO2-emissies met 37% verminderd. Deze reductie werd onder andere bereikt door de inkoop van uitsluitend groene elektriciteit en de installatie van warmtepompen, wat het energieverbruik van de brouwerij en mouterij in Lieshout met bijna 20% verlaagde.

Lees online meer over duurzaamheid en de klimaatambities van Royal Swinkels.