Definitief over en uit voor het Pint Bokbierfestival

12 april 2019
Het is definitief over en uit voor het Pint Bokbierfestival in de Beurs van Berlage. Jarenlang was dit bierfestijn toonaangevend. De laatste jaren ging het al niet goed. Er ontstond het nodige rumoer rond het festival en dat ten koste ging van de goede naam en het aantal bezoekers. Nu is het festival failliet en betalen vooral de brouwers de rekening.

Het Pint Bokbierfestival was jarenlang vaste prik voor veel bierliefhebbers uit heel het land. Ook brouwers namen maar wat graag deel aan dit bockbierfeest. Het festival begon ooit heel kleinschalig bij het Amsterdamse café Gollem en groeide onder de vleugels van bierconsumentenorganisatie Pint uit tot een succesvol festival.

Stichting

Door het succes nam de omvang van de begroting dusdanige vormen aan dat Pint het festival wilde verzelfstandigen. Dit omdat de begroting bij tegenvallende resultaten een mogelijk risico zou  kunnen zijn voor het voorbestaan van de vereniging. Zo gezegd, zo gedaan. De organisatie van het Bokbierfestival richtte een stichting op onder de naam Stichting Pint Bokbierfestival. De band bleef innig tussen vereniging en stichting; er werden goed afspraken gemaakt. Tot zover helemaal niks aan de hand.

Scheurtjes

Het is 2013 als er serieus iets misgaat. De kluis wordt na het festival leeg geroofd. De opbrengst is zoek. Hoe hoog het gestolen bedrag is, wordt nooit bevestigd, maar er circuleert een bedrag van € 139.000. Deze financiële dreun lijkt het festival te boven te komen. Doch, er ontstaan steeds meer scheurtjes en scheuren in de samenwerking tussen de stichting en de vereniging. Afspraken worden niet meer nagekomen en ook op communicatief vlak loopt niet alles even vlotjes. Irritaties zijn het gevolg.

Nieuwe koers

In 2016 vaart de organisatie steeds meer haar eigen koers. Dat wordt versterkt doorgezet in 2017. Veel commotie ontstaat door het afschaffen van de competitie Beste Bockbier van Nederland, waarin bierdeskundigen het beste Bockbier van Nederland bepalen. Ook over de keuze van de muziek zijn de meningen verdeeld en het feit dat de bezoekers geen eigen eten meer mogen meenemen is een doorn in het oog van veel bierliefhebbers, die mede daarom het festival mijden.

Donkere wolken

In 2018 wordt het Pint Bokbierfestival wel geprogrammeerd. Insiders zien dan al wel donkere wolken zich samenpakken, maar de ellende die volgt na het festival hadden ook zij niet voorzien. Inmiddels is het faillissement uitgesproken. Was de financiële puinhoop die het bestuur achterliet te voorkomen geweest? Wie betaalt de openstaande rekeningen? En hoe nu verder? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Een reconstructie

Laten we eens kijken hoe het zo dramatisch fout heeft kunnen gaan tijdens het festival, eind oktober 2018. Wie nu precies het bestuur vormen is onduidelijk. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel medio februari 2019 laat namelijk andere namen zien dan de namen die staan in de ondertekening van een mail van 29 augustus 2018. Dit is de mail waarin het bestuur van het Bokbierfestival brouwers uitnodigt deel te nemen aan het festival.

Kort dag

In deze mail vallen meer zaken op. De mail is verstuurd eind augustus. Dat is minder dan twee maanden voor het festival. Dat is kort dag voor een event met een dergelijke omvang. Dat komt 'omdat de samenstelling van een nieuw bestuur van de Stichting Bokbierfestival ons tijd heeft gekost’, zo staat te lezen in de mail die in het bezit is van de redactie.

In diezelfde mail wordt gerept over dat het bestuur zich heeft ingespannen ‘om met een kwalitatief hogere opzet verder te gaan’. De mail met een amateuristische lay-out en de inhoud met taalfouten wekt niet direct vertrouwen dat het nieuwe bestuur die woorden ook daadwerkelijk gaat waarmaken.

Soms tegen beter weten in doen brouwers toch mee. Het festival is een traditie en dat laat je toch niet verloren gaan, is het gevoel bij menig brouwer. Inmiddels hobbelt het bestuur verder en maakt vreemde sprongen om het festival toch door te kunnen laten gaan.

Vreemde zaken

Een van de vreemde zaken is dat wordt ingestemd met de voorwaarde van de Beurs van Berlage dat de entreegelden binnenkomen op de rekening van de Beurs. Vanuit het oogpunt van de Beurs volstrekt logisch. Daar willen ze zekerheid over de huursom van € 51.000 (60.000 - 9.000 euro korting). Door hier mee in te stemmen wist de organisatie dat het in de problemen zou komen als de bezoekersaantallen zouden tegenvallen.

Optimistisch begroot

Uit communicatie die in het bezit is van de redactie blijkt ook dat de organisatie optimistisch heeft begroot. Zo wordt in 2018 dezelfde omzet (€ 128.000) begroot als in 2017. De editie 2018 telt echter een dag minder en er is de laatste jaren al een duidelijke trend van dalende bezoekersaantallen. In 2017 kwamen er 7862 bezoekers. Met een dag minder rekende de organisatie toch nog op 7.000 bezoekers in 2018. Het werden er uiteindelijk 4.000.

Begroten was sowieso nooit een sterk punt van de organisatie. Uit stukken blijkt dat de edities van 2015, 2016 en 2017 met verlies werden afgesloten. Het gat tussen wat was begroot en wat er daadwerkelijk werd gerealiseerd lag die periode elk jaar tussen de € 24.000 en € 37.000. Het bestuur danste dus op een vulkaan, die al heel hard rommelde. Dat was vragen om problemen en die kwamen er ook. Zeker toen er maar 4000 mensen naar het festival kwamen, terwijl de organisatie gerekend had op 7000 bierliefhebbers.

Andere rol

Het bestuur had even tijd nodig om bij te komen van de opgelopen klappen, zo leek het. Het bleef namelijk lang stil vanuit het bestuur. Op woensdag 21 november krijgen de brouwers een mail van een van de bestuurders. Zo lijkt het althans. Echter, deze bestuurder - ook ondernemer - was ook leverancier van het festival. Zijn zaak dreigt gedupeerd te worden - net als de brouwers. Nu het geld lijkt te gaan kosten kiest hij plots de andere kant en roept hij het bestuur, waar hij zelf deel van uitmaakte, ter verantwoording.

Compenseren

Op maandag 17 december krijgen de brouwers alsnog bericht van het bestuur. De inhoud en de toon is ineens formeel van aard, alsof er een jurist naar heeft gekeken. De gedupeerden wordt gevraagd akkoord te gaan met een regeling waarin wordt voorgesteld crediteuren tot 500 euro 30% uit te betalen met een maximum van € 100. Vorderingen boven de € 500 worden voor 17% uitbetaald met een minimum van € 100.

In het voorstel staat dat er in totaal nog een bedrag van € 7200 beschikbaar is om schuldeisers te compenseren. Ontvangers van de brief moeten diezelfde week nog aangeven of ze akkoord zijn.

Boos en teleurgesteld

Veel brouwers zijn dusdanig boos en teleurgesteld en voelen zich zo voor de gek gehouden, dat ze liever juridische genoegdoening willen, dan dat ze een klein deel van de openstaande rekening betaald krijgen. Echter, juridische procedures kosten tijd, geld en energie. Die kunnen ook op een andere, meer positieve manier worden aangewend. Juridisch procedures lijken er niet te komen.

Deze hele soap kent louter verliezers. Brouwers die hun geld niet krijgen, vrijwilligers die kunnen fluiten naar hun ‘bedankje’ en bestuursleden die zwaar beschadigd uit de strijd komen, terwijl ze waarschijnlijk met de beste intenties iets moois wilden neerzetten. Op 26 maart heeft de Rechtbank van Rotterdam het faillissement uitgesproken over het festival. Daarmee is het definitief over en uit voor het Pint Bokbierfestival in de Beurs van Berlage.