Bierdrinker is terug aan de bar

27 januari 2023
De Nederlandse biermarkt is bijna terug op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Wel ziet de biermarkt er anders uit. Het aandeel van alcoholvrij bier en speciaalbier is de afgelopen jaren gegroeid, dat van pils iets gedaald. De biercijfers laten ook zien dat in 2022 de bierdrinker weer massaal de horeca heeft teruggevonden.

Het thuis genieten is wat afgenomen. Nederlandse Brouwers-voorzitter Fred Teeven vindt het nog te vroeg om te spreken over een herstel van de Nederlandse biersector. "De bierverkopen zijn terug op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Maar die cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal", stelt Fred Teeven. "Ik spreek veel brouwers. Brouwers, en zeker die waarvan de horeca het belangrijkste afzetkanaal is, hebben het tijdens de COVID-pandemie stevig voor de kiezen gekregen. Vervolgens heeft de COVID-19-crisis plaatsgemaakt voor de energie-, grondstoffen- en arbeidsmarktcrises. Met forse kostenstijgingen tot gevolg."

Geen blijvende verschuiving

De bierverkopen in de horeca zijn weer terug op het oude niveau van voor COVID-19. Tegelijkertijd zien we dat de thuisconsumptie is gedaald ten opzichte van 2021. Dit is de gebruikelijke correctie na heropening van de horeca. De bierdrinkers genieten weer volop van hun bier in de horeca, zoals afgelopen zomer op de terrassen. Het wegvallen van de COVID-beperkingen zorgden voor een groei van +97,5%. "Het is goed om vast te stellen dat de bierverkopen in de horeca zich zo snel hersteld hebben en weer terug zijn op het niveau van 2019", aldus Fred Teeven. "Veel horecaondernemers hebben te maken met personeelstekorten. We maken ons daar zorgen over. Met KHN kijken we hoe we kunnen bijdragen om de horeca te promoten als een sector waar het leuk en gezellig werken is."

Ten opzichte van 2019 zijn de volumes in de horeca en thuisconsumptie stabiel, zowel qua volumes als qua marktaandeel. Met andere woorden: COVID-19 heeft niet gezorgd voor een blijvende verschuiving van horeca naar thuisconsumptie.