Bierbrouwers zijn zuinig met energie

18 november 2014 om 15:32

Bierbrouwers behoren tot de best scorende sectoren op het gebied van energie-efficiency. Dit blijkt uit de resultatenbrochure ‘Convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie’, die minister Kamp van Economische Zaken naar deze week de Kamer heeft gestuurd. De overheid, het bedrijfsleven en andere instellingen hebben gezamenlijk afspraken over energie-efficiëntie vastgelegd in twee energieconvenanten. De resultatenbrochure beschrijft de resultaten van deze convenanten over het jaar 2013.

Uit de resultatenbrochure blijkt dat de bierbrouwerijen vorig jaar een procesefficiency van 2,2% realiseerden en een ketenefficiency van 1,3% ten opzichte van 2012. Met die prestaties komt de sector aanzienlijk hoger uit dan de gemiddeldes voor alle industrieën van 1,8% procesefficiency en 0,4% ketenefficiency.

Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “De gerealiseerde besparingen in de resultatenbrochure sluiten aan bij de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen die we als Nederlandse Brouwers voor 2020 hebben opgesteld. Deze zijn gericht op de meest impactvolle milieuthema’s: water, klimaat, landbouw en verpakkingen. Jaarlijks maken we inzichtelijk welke vorderingen we maken en hoe die resultaten bereikt zijn. Aan onze gezamenlijke doelstellingen ligt een Life Cycle Analysis (LCA) ten grondslag. Hieruit blijkt dat ruim 50% van de totale milieu-impact in de keten ligt. Dit betekent dat in onze aanpak niet alleen de brouwerij maar juist de hele keten centraal staat.”