Duits & Lauret veroveren Fort Everdingen

20 november 2014 om 20:52

Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret heeft goed nieuws ontvangen van Michel Ronden, projectleider Dienst Landelijk Gebied. Ruim een maand na het moment waarop achttien ondernemers hun plan indienden, beoordeelde de commissie het plan “Fortbrouwerij” als best passend bij het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Naar verwachting is de verkoop begin 2015 afgerond. Dan draagt het Ministerie van Economische Zaken de sleutel over aan Duits & Lauret.

“Stoere invulling voor een stoer fort”

Naast de stoere invulling leidt de invulling als brouwerij met proeflokaal tot een laagdrempelige toegankelijkheid waardoor het fort na meer dan 170 jaar opnieuw kan worden beleefd. Behalve de mooie invulling die dus door iedereen kan worden ervaren heeft de Selectiecommissie  ook het volste vertrouwen in de economische haalbaarheid (duurzaamheid) van het concept. Dit wordt veroorzaakt door de geplande opzet maar zeker ook door de kracht van de ondernemers die uit het plan blijkt. Hierdoor is het een invulling die naar verwachting voor de komende decennia invulling geeft aan een unieke locatie.

Duits & Lauret

Brouwerij Duits & Lauret is in 2009 opgericht door Danielle Duits en Marco Lauret. In vijf jaar tijd hebben zij een plaats weten te veroveren in het hogere echelon van de bierwereld. De waardering voor hun producten blijkt onder meer uit diverse internationale en nationale prijzen die zij de afgelopen jaren in de wacht hebben gesleept.

Bierista-prijsuitreiking-DuitsLauret

Marco en Danielle zijn smaakliefhebbers; zij zijn al jaren lid van Slow Food Professionals en hebben het kwalitatief hoogwaardige genieten met respect voor mens en dier hoog in het vaandel staan. Zij zien in Fort Everdingen een prachtige, landelijke locatie voor het exploiteren van een zichtbrouwerij met proeflokaal. De combinatie van de militaire historische gebouwen en het groen maakt de locatie ideaal voor het realiseren van een ‘fortbrouwerij’. De oorspronkelijke functie van het fort sluit fraai aan op het nieuwe concept. Water beheersen in al zijn facetten blijft een belangrijk doel van deze bijzonder plek. Van verdedigingslinie tot genietlocatie met water als verbindend element.

Op het Fort zullen Duits & Lauret ook een winkel gaan uitbaten waar zij hun eigen producten (bier, kaas, mosterd en azijn) aangevuld met regionale streekproducten gaan verkopen. In het proeflokaal gaan zij een kleine menukaart aanbieden (in samenwerking met de Veldkeuken). Proeverijen kunnen gecombineerd worden met een rondleiding door de brouwerij en fortbezichtiging. Op termijn kan het proeflokaal ook gebruikt worden voor vergaderingen, bedrijfsborrels en andere uitjes. Tot slot zullen zij in het voorjaar gaan starten met het uitbaten van een kleinschalige natuurcamping en op termijn een herberg.

Op weg naar de sleuteloverdracht

Samen met Duits & Lauret richten de samenwerkende overheden een planbegeleidingsproces in om de verkoop officieel te regelen. Zaken zoals nadere afspraken over de verschillende ruimtelijke onderdelen van het plan, de noodzakelijke vergunningen en eventuele aanpassing van de bestemmingsplannen worden hierin geregeld. De officiële sleuteloverdracht vindt naar verwachting in 2015 plaats.

Bierista-Danielle-Duits-Marco-Lauret
Achttien plannen

De huidige eigenaar, Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagde ondernemers uit een nieuwe bestemming te geven aan het 12 ha grote terrein met in totaal 23 gebouwen. Gedurende vijf maanden kwamen zo’n 50 ondernemers een kijkje op het fort nemen. Maar liefst 18 partijen bleken serieus geïnteresseerd in het verwerven van het fort en dienden plannen in. Hiervan voldeden acht plannen aan de geldigheidseisen voor inschrijving.
De acht plannen zijn inhoudelijk beoordeeld op vijf (kwalitatieve) criteria. Dit gebeurde door een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van betrokken overheden en (financieel) deskundigen.

Fort Everdingen

Fort Everdingen werd van 1841 – 1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort moest ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie heen konden breken. Vanuit het fort kon het omliggende gebied onder water worden gezet met een stelsel van drie sluizen.