Mooie ontwikkelingen versus betutteling

19 februari 2017 om 12:02

Het is even stil geweest rond Rianne Joosse, de voorzitter van PINT, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. De wereld – en daarbinnen de bierwereld – is nog steeds volop in beweging. Zo stijgt het aantal Nederlandse brouwerijen gestaag, net als het aantal festivals. Worden er met grote regelmaat mooie nieuwe bieren gepresenteerd aan een groeiend aantal bierconsumenten.

door Rianne Joosse

Na de lancering van ons Horecalabel merken we ook dat de horeca dit initiatief heeft verwelkomd. Niet alleen onze leden nomineren horecazaken, ook van de zaken zelf krijgen we de vraag of zij in aanmerking kunnen komen voor het label. Op dit moment wordt er weer volop gekeurd en we hopen in mei een nieuwe serie labels uit te kunnen reiken.

Verantwoord alcoholgebruik

Als voorzitter van PINT ben ik gesprekspartner voor onze medespelers in die bijzondere bierwereld. Zo was ik in december aanwezig bij een bijeenkomst in Den Haag, Stiva Poort, waar een nieuw verbond werd gelanceerd, de Alliantie Naleving Leeftijdsgrens . De verschillende partners maken zich sterk voor verantwoord alcoholgebruik. Dat bereiken we niet alleen door de controles, de naleving van de wetten, maar ook door goede voorlichting. PINT heeft te kennen gegeven zich ook als partner bij de alliantie te willen aansluiten.

Meer samenwerken

Vervolgens was ik zelf gastvrouw bij een inspiratielunch met gasten uit de bierwereld. Het was een bijzondere bijeenkomst waarin we gesproken hebben over wat ons bindt en onze verschillende toekomstvisies. We zijn het erover eens dat we meer samen moeten optreden, we delen veel visies, maar laten dat te weinig blijken. We staan pal achter een product dat met passie, liefde en zorgvuldigheid wordt gebrouwen. Daar moet de nadruk op worden gelegd (niet op de alcohol!). We staan pal achter een product dat zich geweldig laat combineren met mooie gerechten. We staan pal achter een product dat veel mensen werkgelegenheid biedt (en ook nu al een behoorlijke bijdrage levert aan de schatkist). We zijn met zijn allen trots op onze producten en mogen dat ook zijn! We maken ons wel zorgen om kwaliteit, die niet overal dezelfde hoogte bereikt – niet uit onwil maar vaak uit onkunde. We willen ons sterk maken voor brede, laagdrempelige opleidingsmogelijkheden voor horeca, liefhebbers en professionals.

Overdreven overheidsbemoeienis

We delen de zorg voor alcoholmisbruik, maar meer nog delen we de zorg voor overdreven overheidsbemoeienis. Samen met Cees-Jan Adema heb ik daarom een opiniestuk geschreven, dat afgelopen week naar de media is verzonden en op de websites van PINT en de Nederlandse Brouwers is geplaatst. Zoals de recente campagne van STIVA laat zien, doen we het zo slecht nog niet in Nederland. Maar kennelijk ziet Den Haag de alcoholproducent en -consument nog steeds als onmondig en als melkkoe. Het rapport van het RIVM deed veel stof opwaaien en kreeg vele aandacht in de media, het tegengeluid was kennelijk veel minder interessant.

Verbetering op alle fronten

Opvallend is wel dat in de partijprogramma’s – behalve in dat van de SGP – nauwelijks een standpunt wordt ingenomen over alcohol, men beperkt zich tot tevredenheid over de minimum leeftijd en zet in op voorlichting. Dat klinkt heel anders dan de plannen van staatssecretaris Van Rijn, zoals die aan de Tweede Kamer werden gepresenteerd.
Afgelopen woensdag stond het alcoholbeleid weer op de agenda. Uit een van de stukken blijkt dat er op alle fronten een verbetering te zien is: jongeren gaan minder jong drinken, drinken minder, de NIX18 campagne is goed bekend en ook onder volwassenen neemt het alcoholgebruik af.

Best Buy maatregelen

Toch schrik ik als ik in diezelfde brief van 16 december aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris lees “de onderzoekers geven overigens aan dat de verschillen van inzicht slechts in beperkte mate invloed hebben op de doorrekening van beleidsmaatregelen. De onderzoekers stellen dat, ook met kritische aanname, de balans van beleidsmaatregelen zoals verhogen accijns, reduceren van het aantal verkooppunten en het verbieden van alcoholreclame voor de Nederlandse samenleving positief zijn. Met name voor de prijsmaatregel valt, zo geeft deze studie aan, met het oog op winst voor de Nederlandse maatschappij veel te zeggen.” (https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05107)

De staatssecretaris heeft het over de 3 “best-buy” maatregelen: accijnsverhoging, verbod op reclame en beperking verkooppunten. Best Buy?? Voor wie? Niet voor de producent en zeker niet voor de consument!

Rianne Joosse
Voorzitter Bierconsumentenvereniging PINT