Accijnsverhoging zet verantwoorde bierdrinker in de kou

14 februari 2017 om 13:30

Er is nogal wat te doen over het alcoholbeleid en de alcoholaccijnzen. Rianne Joosse, voorzitter van Bierconsumentenvereniging PINT en Cees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse Bouwers hebben een statement gepubliceerd, waarin ze duidelijk maken dat de verantwoorde bierdrinkers straks mogelijk de rekening gaan betalen.

Dit is het letterlijke statement dat Rianne Joosse en Cees-Jan Adema hebben gepubliceerd:

Op 15 februari praat de Tweede Kamer over het alcoholbeleid. En er gaan al stemmen op voor nóg hogere accijns op bier, sponsoringsverboden en verkoopbeperkingen. Op zichzelf niet verbazend. Het is een vast patroon in de stellingname van overtuigde alcoholbestrijders. Maar de grote vraag is wat het effect van dit soort ingrijpende overheidsinterventies nu eigenlijk is. Zijn algemene maatregelen wel de geëigende middelen om de verschillende vormen, en vaak specifiek van aard, van alcoholmisbruik tegen te gaan?

Alcoholconsumptie gedaald

Het antwoord is nee. Maar het doet vooral geen recht aan de positieve trend die we de afgelopen jaren in verantwoorde alcoholconsumptie hebben gezien. Uit tal van onderzoeken blijkt dat de consumptie van alcohol terugloopt. Sinds 2000 is de alcoholconsumptie maar liefst met 17% afgenomen. In de evaluatie van de Drank en Horecawet geeft de staatssecretaris van VWS aan dat minder jongeren alcohol gebruiken. Ook starten ze op latere leeftijd met drinken en zijn minder vaak dronken. Afgezien van ongewenste excessen die helaas nog niet zijn uitgebannen, is deze ontwikkeling een belangrijke maatschappelijke winst.

Consistente, brede aanpak

Deze resultaten zijn echter niet te danken aan het om de haverklap opleggen van extra wettelijke regulering en belastingverhoging, maar juist aan een consistente, brede aanpak waarbij de overheid, sector en een steeds grotere meerderheid van bewuste consumenten samen optrekken. Een combinatie van voorlichting, al bestaande beperkingen rond verkrijgbaarheid en het bieden van alternatieve dranken zijn hierin belangrijke onderdelen. Het alcoholbeleid, in combinatie met campagnes als ‘Bob’ en ‘Geniet, maar drink met mate’, werpt zijn vruchten af. Brouwers werken hier loyaal aan mee. En in lijn met deze beweging introduceerden zij steeds meer alcoholarme en -vrije varianten, naast exclusieve speciaalbieren die passen bij een gematigd consumptiepatroon. Juist de brouwers hechten aan deze resultaten, omdat zij als geen ander belang hebben bij een maatschappelijk verantwoord gebruik van hun bieren.

Probleemgroepen aanpakken

Toch is de neiging van sommigen om keer op keer botte wapens als accijnsverhoging op deze positieve ontwikkelingen in te zetten. Of opnieuw te pleiten voor het verbieden van sport- en cultuur sponsoring. Alcoholmisbruikers zouden daarvoor hun motief zijn. Bij 92% van de consumenten die wel eens bier drinkt, is daar echter totaal geen sprake van. Het opnieuw duurder maken van bier door verhoogde accijnzen is een klap in het gezicht voor mensen die juist laten zien dat ze die correctie niet nodig hebben. Behalve dat het de verantwoordelijke consumenten in hun portemonnee raakt en de staatskas spekt, levert het maatschappelijk niks op. De ingezette trend van verantwoord gebruik zal zich ook voortzetten zonder nóg meer overheidsingrijpen. Meer regels invoeren is een straf voor de consumenten en brouwers die verstandig omgaan met alcohol. In plaats daarvan moeten we ons als sector, overheid én overgrote meerderheid van verantwoorde consumenten samen inzetten om die specifieke probleemgroepen in de resterende 8% gericht aan te spreken.

Rianne Joosse, voorzitter Bier Consumenten Vereniging PINT

Cees-Jan Adema, Directeur Nederlandse Brouwers