Bierverhaal: Eerbetoon aan een onbekende held, de uitvinder van bier

19 mei 2015 om 08:56

Een wereld vol bier. Zo heet het boek van biersommelier en -kenner Alain Schepers. In het boek staan meer dan honderd verhalen over bier. Zijn het feiten, fabels of is het fictie? Dat mag iedereen voor zich bepalen.
Hieronder een van de verhalen uit het boek. Wil je dit onderhoudende en toch educatieve geschenkboek bestellen? Dat kan in de Bierista-webshop. Het boek kost € 14,95. De verzendkosten zijn voor ons.

Eerbetoon aan een onbekende held, de uitvinder van bier
Wat als … de uitvinder van het bier nooit geboren was. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Als iemand ooit een eerbetoon verdiend heeft, dan is het wel de ontdekker van het bier. Er gaan vele verhalen over wie, waar voor het eerst gebrouwen heeft. Maar wie deze wereldverbeteraar ook is, voor mij is deze pionier een absolute held. Zonder zijn lef zou ons leven er anders hebben uitgezien en was dit boek nooit geschreven.

Het meest aannemelijke verhaal over de oorsprong van bier stamt uit de periode van zo’n zesduizend jaar geleden. Net als wij aten de men- sen toen ook al brood gebakken van graan. Dat brood zag er anders uit en smaakte ook anders, maar toch kun je zeker spreken van brood. Op een regenachtige dag, toen waarschijnlijk een kind zijn boterhammetje niet had opgegeten, werd het restant brood een papperige substantie. Een hongerige voorbijganger herkende in de kleffe pap nog net een stuk brood. Hongerig als hij was stortte hij zich op het voedsel. Korte tijd daarna voelde hij zich anders, losser, vrolijker. De drap en het vocht dat deze persoon naar binnen had gewerkt zou kunnen doorgaan voor het eerste biertje dat ooit op de wereld gedronken is.

De eerste tastbare bewijzen van het bestaan van bier zijn afkomstig van de Sumerische nomaden. Zij leefden zo’n vierduizend jaar voor Christus in een gebied waar graan goed gedijde. De nomaden ontwik- kelden landbouwmethodes en gaven hun nomadenbestaan op. Ze vestigden zich in het gebied Mesopotamië, dat staat voor ‘het land tussen de rivieren’. Het gebied, dat we nu kennen als Irak, ligt tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat.

De Sumerische nomaden verbouwden graan en daar bakten ze broden van. Deze hompen voedsel weekten ze in water, waardoor een gistingsproces op gang werd gebracht. Het bierachtige vocht was de drank van alle dag voor de Sumeriërs. Ze dronken hun sap met een rietje. Niet om er sneller dronken van te worden, maar om te voorkomen dat je je verslikte in de brokken brood.

De Sumeriërs hadden echt lol in het maken van de drank. Bier brouwen en bier drinken was een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het aantal biersoorten was heel behoorlijk. Ze experimenteer- den met van alles en nog wat, zoals honing en dadels. De Sumeriër had keus uit wel zeventig verschillende soorten bier.

Tussen de goed drinkbare bieren zat steeds meer bocht. Reden voor de Babylonische koning Hammurabi om regels te stellen. Zijn Codex Hammurabi is een van de oudste en best bewaard gebleven wetboeken ter wereld. In dit geschrift bepaalt hij dat een vrouw, die haar bier te duur verkoopt, verdronken wordt. In die tijd was het brouwen uitsluitend een vrouwenaangelegenheid.

De Sumeriërs waren behalve gek op bier ook gek op goden. Eén van de populairste was Ninkasi, de godin van de brouwers. Ninkasi brouwde haar kostelijke vocht voor de goden. Een onbekend gebleven Sumerische Shakespeare maakte een gedicht ter ere van deze godin, wiens naam letterlijk ‘Zij die de mond vult’ betekent. Dit vers bevat het oudst bekende bierrecept. Het gedicht beschrijft hoe zij bier brouwde op basis van brood, water en graan. Zij bracht de ingrediënten samen in haar goddelijke brouwketel gemaakt van groen edelsteen. Het moeten kostelijke bieren zijn geweest.

Uit deze tijd zijn meerdere geschriften teruggevonden die aantonen dat er toen al veel bier gebrouwen werd. De Sumeriërs schreven in spijkerschrift. Bier werd in dit schrift uitgebeeld door middel van een kruik met een puntige bodem.
In het Louvre in Parijs is de enorme steen te bezichtigen met de wetteksten van koning Hammurabi. De wetten werden in steen uitgehouwen, opdat ze niet veranderd konden worden. Uit diezelfde periode stamt een erotische afbeelding van een brouwende vrouw, die vanachteren wordt belaagd. Toen al zorgde bier klaarblijkelijk voor de nodige opwinding.